Volg ons op:
Facebook Linkedn Twitter

Kosten notaris mandaat

Kosten Notaris mandaat meer informatie:
Met een volmacht verleent een persoon, de volmachtgever, een andere persoon, de gemachtigde, de bevoegdheid om in zijn plaats en namens hem iets te doen. De overeenkomst komt pas tot stand wanneer de gemachtigde de volmacht aanvaardt. De overeenkomst kan stilzwijgend tot stand komen en voortvloeien uit de uitvoering van de opdracht door de gemachtigde.

Een volmacht stelt personen die in het buitenland verblijven in de gelegenheid hun zaken in België te laten regelen door een gevolmachtigde.

De meest gebruikelijke volmachten die ten overstaan van de Belgische vertegenwoordigers in het buitenland worden gegeven, hebben betrekking op de aankoop of de verkoop van een onroerend goed in België of de vereffening van een nalatenschap.

Soorten volmachten en mandaten


Een algemene volmacht verleent de gemachtigde de bevoegdheid om alle zaken van de volmachtgever te behartigen.

Een bijzondere volmacht wordt verleend voor één of een aantal welomschreven zaken.
Daar waar een algemene volmacht alleen louter administratieve zaken geldt, bepaalt eenuitdrukkelijk geformuleerde volmacht welke handelingen dienen gesteld te worden.

Een mandaat kan worden verleend aan één dan wel aan verschillende gemachtigden die dan de opdracht krijgen gezamenlijk of afzonderlijk te handelen.
De gemachtigde moet het mandaat uitoefenen zolang hij ermee belast is. Hij is aansprakelijk voor de schade die mocht voortvloeien uit het niet-uitoefenen ervan.
De volmachtgever moet de verbintenissen nakomen die de gemachtigde krachtens de ontvangen volmacht, is aangegaan.

Einde van het mandaat

Het mandaat eindigt wanneer de gemachtigde het niet langer uitoefent of er afstand van doet, dan wel door het overlijden, de curatele of het faillissement van hetzij de volmachtgever, hetzij de gemachtigde.

Bron: Diplomatie.belgium.be

Bent u benieuwd naar de kosten van een Notaris mandaat? Dan bent u op deze pagina aan het juiste adres. Hieronder geven wij meer informatie over de kosten Notaris mandaat en kunt u een vrijblijvende offerte opvragen van de kosten Notaris mandaat bij u in de buurt.
Op deze manier kunt u wel tot 70% besparen op de kosten van een Notaris mandaat.

Gratis offertes ontvangen voor Notaris kosten bij Mandaat van een Notaris bij u in de regio?
Notaris kosten en offertes bij een Mandaat kunnen enorm schelen en soms oplopen tot 40%.
Vraag hier gratis en vrijblijvend offertes aan bij diverse Notaris kantoren bij u in de buurt en ontvang deze binnen 5 minuten in uw mailbox.