Volg ons op:
Facebook Linkedn Twitter

Kosten notaris nieuwbouw

Bent u van plan om de kosten te berekenen van de Notaris voor het aanschaffen van een nieuwbouw woning of een nieuwbouw bedrijfspand?

Op deze pagina komt u alles te weten over de Notaris kosten nieuwbouw en komt u achter de laagste kosten Notaris nieuwbouw van Notarissen binnen uw eigen regio.

De Notaris berekent kosten voor het opmaken van:
- De eigendomsakte (alleen bij koop bestaande woning). 
- De hypotheekakte.

De overdrachtsbelasting en de Notariskosten voor de eigendomsakte vormen samen de 'kosten koper' (k.k.). Bij een hypotheek van € 250.000 liggen de Notariskosten meestal rond € 1000. Een nieuwbouwwoning koopt u meestal 'vrij op naam' (v.o.n.). De Notariskosten voor de eigendomsoverdracht en de btw zijn dan bij de koop inbegrepen.

Advies- en bemiddelingskosten
Uw hypotheekadviseur berekent kosten voor zijn advies en bemiddeling. Die kosten betaalt u rechtstreeks via een adviesnota. De hypotheekadviseur kan voor zijn diensten een vast bedrag of een vergoeding per uur vragen. 

Aanvraag van NHG
De aanvraagkosten voor Nationale Hypotheek Garantie zijn 0,85% van het hypotheekbedrag. Daar staat een  rentevoordeel tegenover waarmee u de kosten snel terugverdient.  

Kosten bankgarantie
Een verkoper heeft graag zekerheid dat u de woning ook echt koopt. Hij wil daarom een waarborgsom, 10% van de koopsom. In plaats van een waarborgsom storten bij de Notaris, kunt u uw hypotheekadviseur ook een bankgarantie laten regelen.  

Bereidstellingsprovisie
U kunt de geldigheidstermijn van een offerte vaak voor een aantal maanden verlengen tegen betaling van bereidstellingsprovisie (ook wel: verlengingskosten). Dat kost u over het hypotheekbedrag per maand meestal 0,25%.  

Rente en kosten overbruggingskrediet
Bezit u al een woning die u nog niet heeft verkocht en wilt u de overwaarde gebruiken voor de aankoop van de nieuwe woning? Dan regelt de hypotheekadviseur een overbruggingskrediet voor u. U betaalt rente over het overbruggingskrediet. Die rente is fiscaal aftrekbaar, zolang het krediet is afgesloten ten behoeve van uw eigen woning (uw hoofdverblijf). 

Verhuis- en inrichtingskosten
Verhuizen en inrichten kunt u zo duur maken als u wilt. Als rekenwaarde hanteren wij doorgaans 10% van de koopsom van uw nieuwe woning.  

Overdrachtsbelasting
Koopt u een bestaand huis? Dan betaalt u 2% overdrachtsbelasting.  

Taxatiekosten
Koopt u een bestaand huis? Dan wil uw geldverstrekker zeker weten dat het huis voldoende waard is als onderpand. Hij vraagt u dan uw woning te laten taxeren door een onafhankelijke partij. Dat kost u al gauw een paar honderd euro.  

Makelaarskosten
De makelaarskosten voor een aankoopopdracht zijn meestal lager dan voor een verkoopopdracht, omdat het bij een aankoop doorgaans om minder werk gaat. U kunt over de prijs onderhandelen. Spreek een courtage inclusief BTW af, zodat u later niet voor verrassingen komt te staan. 

Bouwkundige aankoopkeuring
Koopt u een bestaand huis? Dan hoeft u geen aankoopkeuring te laten uitvoeren. Wij raden u aan dat toch wel te doen. Een aankoopkeuring geeft u een goed beeld van de bouwkundige staat van de woning. De uitkomsten van de keuring kunt u gebruiken tijdens de onderhandelingen met de verkoper.

Hypotheekrente tijdens de bouw
De geldverstrekker plaatst de door u afgesloten hypotheek in een bouwdepot, een soort bankrekening. Van deze rekening worden gedurende de bouw de nota's van de aannemer betaald. U bent meteen hypotheekrente verschuldigd over het gehele hypotheekbedrag. Wel krijgt u rente vergoed over het bedrag dat nog in depot staat. Deze rentevergoeding kan gelijk zijn aan uw hypotheekrente maar ook lager. Zodra u een gedeelte van de bouw betaalt, ontvangt u over het uitbetaalde bedrag geen depotrente meer. U betaalt dan meer rente. Naarmate de bouw vordert, stijgen dus uw hypotheeklasten.  

Bouwrente
Bouwrente betaalt u aan de bouwer. Deze rente kan bestaan uit een financieringsvergoeding en uitstelrente. De financieringsvergoeding is de rente die u betaalt over de periode vóór u de koop-/aannemingsovereenkomst sluit, als de bouwer al kosten heeft gemaakt voor de grond en de bouw. Deze vergoeding maakt deel uit van de koopsom en is onderhandelbaar.
Uitstelrente is de rente die u betaalt over de periode tussen het sluiten van de koop-/aannemingsovereenkomst en het moment dat u daadwerkelijk eigenaar wordt, de overdracht bij de Notaris. Bij het sluiten van de koop-/aannemingsovereenkomst is nog niet duidelijk hoe hoog het bedrag aan uitstelrente is.  

Boeterente
Tijdens de bouw van uw nieuwbouwwoning ontvangt u een aantal facturen - bouwtermijnen - van de ondernemer. Betaalt u niet op tijd, dan kan de ondernemer boeterente in rekening brengen. 

Kosten meerwerk
Meerwerk is alles wat u extra wilt ten opzichte van het (standaard)bouwplan. Denk bijvoorbeeld aan andere badkamertegels of een andere keuken. Minderwerk is wat u weglaat in het bouwplan. Voor meerwerk moet u extra betalen. 

Kosten Notaris nieuwbouw TIP:
Door offertes op te vragen komt u achter de laagste kosten Notaris nieuwbouw binnen uw eigen regio. Wij hebben een groot netwerk van Notarissen en op deze manier bespaart u tot 70% op de kosten Notaris nieuwbouw. Binnen 2 minuten, vijf vrijblijvende offertes.