Volg ons op:
Facebook Linkedn Twitter

Notariskosten mandaat

Wilt u graag de Notariskosten mandaat te weten komen? Dan bent u op deze pagina op het juiste adres! Hieronder leest u meer informatie omtrent het mandaat en komt u achter de laagste Notariskosten mandaat door offertes op te vragen.

Notariskosten mandaat, meer informatie:
Een algemene volmacht verleent de gemachtigde de bevoegdheid om alle zaken van de volmachtgever te behartigen.

Een bijzondere volmacht wordt verleend voor één of een aantal welomschreven zaken.
Daar waar een algemene volmacht alleen louter administratieve zaken geldt, bepaalt eenuitdrukkelijk geformuleerde volmacht welke handelingen dienen gesteld te worden.

Een mandaat kan worden verleend aan één dan wel aan verschillende gemachtigden die dan de opdracht krijgen gezamenlijk of afzonderlijk te handelen.
De gemachtigde moet het mandaat uitoefenen zolang hij ermee belast is. Hij is aansprakelijk voor de schade die mocht voortvloeien uit het niet-uitoefenen ervan.
De volmachtgever moet de verbintenissen nakomen die de gemachtigde krachtens de ontvangen volmacht, is aangegaan.

Einde van het mandaat
Het mandaat eindigt wanneer de gemachtigde het niet langer uitoefent of er afstand van doet, dan wel door het overlijden, de curatele of het faillissement van hetzij de volmachtgever, hetzij de gemachtigde.

Bron: Diplomatie.belgium.be

Notariskosten mandaat, prijzen vergelijken
Bent u benieuwd naar de kosten van een Notaris mandaat? Dan bent u op deze pagina aan het juiste adres. Hieronder geven wij meer informatie over de kosten Notaris mandaat en kunt u een vrijblijvende offerte opvragen van de kosten Notaris mandaat bij u in de buurt.
Op deze manier kunt u wel tot 70% besparen op de kosten van een Notaris mandaat.

Bespaar tot 266 euro op de Notariskosten mandaat door offertes op te vragen!